شرایط اخذ نمایندگی انحصاری :
1- اخذ نمایندگی مجاز به نام شرکت مخابراتی شاناکو  (سهامی خاص) در منطقه مورد نظر متقاضی و به صورت کاملا انحصاری انجام می  پذیرد و نماینده مجاز به فعالیت با نام غیر یا فعالیت در قالبی غیر از قالب تعیین شده از طرف شرکت نمی باشند .
2- انحصار فروش محصولات و خدمات در محدوده مورد توافق به غیر واگذار نمی شود.
3- هزینه نمایندگی بعد از مذاکرات و تعیین محدوده تحت پوشش تعیین می شود.
4- تمامی هزینه های مربوط به مستندات فروش و تجهیزات اتصالی به عهده شرکت می باشد.مستندات فروش با توجه به آدرس و موقعیت شعبه عبارتند از :مهر ، سربرگ ، پاکت بزرگ و کوچک ، کارت ویزیت ، کاتالوگ ، بسته خروجی نرم افزارها ، بنر ، تابلوهای درون و برون شرکتی ، تابلو های راهنما ، بیلبرد و تیزر ، سایت و آدرس پست الکترونیکی اختصاصی ، نمایشگاه ها ، مستندات حاشیه ای      (پرچم،لیوان،سررسید،خودکار،سنجاق کت و . . .) ، تجهیزات مربوط به اتصال و برقراری سرویس به مخابرات و مدیریت سازمان و مشترکین